PBJŽ - Staré město

Z Valašský odbojový spolek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Velitel: Josef Němeček - kr. jména Božek, Potůček (*27.únor 1901-?)

Prostor působení: Uh.Hradiště - Staré Město

První akce: Zapálení německého transportu 1944

Počet osob: 18

Oddíl Staré Město se nacházel v prostoru se zcela nevhodnými přírodními podmínkami. Oddíl vznikl z iniciativy členů KSČ, kterým hrozilo v roce 1942 zatčení pro odbojovou a protinacistickou činnost v rámci komunistické strany, a tak se uchýlili do ilegality. Jedním z nich byl hlavní organizátor a pozdější velitel jednotky Josef Němeček, který pověřil syna Oldřicha Němečka vyhledáním osob vhodných pro utvoření bojové jednotky. Většinou se jednalo o mládež z komunistických rodin. Členy oddílu nebo jeho pomocníky se stávali rovněž bývalí členové Obrany národa nebo spolupracovníci západních parašutistů ze skupiny Potash nebo Carbon. Za přispění Oldřicha Němečka bylo vytvořeno pět skupin, z nichž každá měla svého velitele. Ve Starém Městě byl velitelem první skupiny František Blaha a po jeho smrti František Vališ. Členem skupiny byl Antonín Mokroš, Jaroslav Němeček, Miroslav Vavřiník, Vladislav Kolaja, Zdeněk Ulrich a Josef Urban. V čele druhé staroměstské skupiny stál Oldřich Němeček, který pak řídil činnost Antonína Adamčíka, Josefa Leciána, Jaroslava Lenharta, Cyrila Stalčíka, Evžena Toufara, Ladislava Toufara a Antonína Višenky. Třetí staroměstské skupině velel Josef Vavřiník a členy byli Karel Kostelníček, Zdeněk Křivák, Zdeněk Mach, Miroslav Otépka, Vladimír Pindrič, Jan Slováček, Vratislav Slováček, Vladislav Vavřiník. Dvě skupiny vytvořili odbojáři z okolních vesnic. V Mařaticích byl velitelem František Katrňák a členy František Bilavčík, Bohuslav Blažej, Věra Kostelníková-Bodláková, Rostislav Medek, Vojtěch Švehla.

Poslední, pátá skupina oddílu sídlila v Babicích. Velitelem byl Josef Válek st. a členy Květoslav Abrhám, Vladimír Burýšek, Josef Válek ml., Květoslav Válek. Štáb oddílu byl kromě velitele Josefa Němečka tvořen jeho zástupcem Antonínem Němečkem, politickým vedoucím Rudolfem Knotem a členem štábu Metodějem Horehleděm. Všichni jmenovaní byli členy komunistické strany.

Jakým způsobem se uskutečnilo napojení na brigádu, není přesně zdokumentováno, ale domníváme se, že jednotka byla s brigádou propojena přes Petra Buďka. Nasvědčují tomu jména spojek, které udržovaly kontakty mezi Valašskem a Starým Městem. Jednalo se o Emilii Šimonovičovou, Zdeňka Macha a hlavně partyzána Buďkova oddílu Mato Brace. Určité pochybnosti vznikají, zda kontakty s brigádou byly ustaveny již v listopadu 1944, jak uvedl ve zprávě z roku 1969 velitel Josef Němeček.


Zdroj: M.Hrošová - Na každém kroku boj , Archiv VOS, VHA